Wat is er nieuw in Azure Bicep?

In deze sessie vol demo’s gaan we dieper in op Azure Bicep, waarbij we verder gaan dan de 101. We zullen ons concentreren op enkele van de functies die recenter zijn uitgebracht en waardevol zijn bij het werken in grotere teams. We behandelen Bicep-parameterbestanden, door de gebruiker gedefinieerde typen, het Bicep-register, bijgewerkte interactie met VS-code, linter en validatieregels, eenvoudigere verwijzingen naar geheimen in Key Vault en mogelijk meer!

Locatie: 3 - Little Sam Room Datum: 25 mei 2024 Tijd: 13:00 - 14:00 Henry Been