Wijzig je architectuur tijdens deployment

Veel systemen beginnen met diagrammen met vakken en pijlen en de belofte van hoge consistentie en low-coupling. De vakjes zijn componenten die losjes gekoppeld zouden moeten zijn, maar elke pijl resulteert vaak in een afhankelijkheid tijdens runtime – een sterk gekoppelde afhankelijkheid. Wat als we er iets aan kunnen doen… tijdens de uitrol?

Deze sessie gaat in op ontwerpbeslissingen die van invloed zijn op het gedrag van je systeem tijdens ontwerptijd en uitvoeringstijd. We zullen zien hoe het veranderen van het ontwerp van het systeem tijdens de implementatie resulteert in veel nieuwe opties voor het ontwerpen en beheren van compromissen. En uiteindelijk kan je zo verschillende meningen hebben over hoe je systeemarchitectuur eruit zal zien.

Locatie: Seminarruimte 2 Datum: 13 mei 2023 Tijd: 15:30 - 16:30 Dennis van der Stelt