The IEnumerator interface – Foreach on steroids

Het tweede dat de ontwikkelaar leert (na de if-opdracht), is de for-lus. En zijn broer (of zus): foreach. Om foreach echt te begrijpen, moet je de IEnumerator-interface – het iterator-patroon – begrijpen. In deze technische sessie kijken we naar de binnenkant van .NET, verkennen we LINQ en leren we enkele leuke manieren om onze eigen iterators te schrijven.

Locatie: Seminarruimte 3 Datum: 13 mei 2023 Tijd: 10:00 - 11:00 Corniel Nobel