GitHub Copilot: The AI Pair programmer to boost dev productivity

AI-tools die ontwikkelaars helpen, zijn voortdurend in opkomst op de markt. Deze CoPilots helpen ontwikkelaars om taken zoals het genereren van code, tests en zelfs eenvoudige applicaties heel gemakkelijk uit te voeren. Maar uiteindelijk is het nog steeds een AI-tool die het bij het verkeerde eind kan hebben en je soms herhaaldelijk verkeerde antwoorden kan geven.

Als ontwikkelaars moeten we ons bewust zijn van de tekortkomingen, zodat we onze codeerkennis kunnen gebruiken om daarmee om te gaan. In deze sessie bekijken we hoe we van GitHub CoPilot een nuttiger hulpmiddel kunnen maken in onze ontwikkelkit om de productiviteit aanzienlijk te verbeteren.

Locatie: 1 - Grand Cafe Datum: 25 mei 2024 Tijd: 14:10 - 15:10 Arin Roy