Azure Custom Vision on Azure IoT Edge; plain & simple

IoT, AI en edge computing leveren nieuwe kansen voor bedrijven. Maar hoe pak je dit aan? In deze sessie zie je hoe eenvoudig het is om een classficatiemodel te maken op basis van Azure Custom Vision en hoe je deze uitrolt naar Azure IoT Edge.

Aan de hand van Lego Star Wars figuren als objecten om te classificeren en een Raspberry Pi als Edge device leer je stap voor stap hoe je identificatie doet. We gebruiken hiervoor de webcam die aangesloten is op de Raspberry Pi.

Het doel van deze sessie is om te demonstreren dat het maken en implementeren van modellen tot op zekere hoogte gedaan kan worden door ontwikkelaars. D.w. z. zonder gelijk data scientists of machine learning experts in te schakelen.

De technologieën die in deze sessie de revu passeren zijn:
– Azure Custom Vision
– Azure IoT Edge
– Azure Container Registry
– Azure IoT Hub
– OpenCV
– Visual Studio Code (+ benodigde extensies)

Als er genoeg tijd over is, zie je ook hoe deze oplossing naar industriële hardware kan worden uitgerold.

 

Locatie: Seminarruimte 3 Datum: 25 januari 2020 Tijd: 15:50 - 16:50 Jan Willem Groenenberg