Archives

Take your network security to the next level on Azure PaaS

Heb je wel eens SQL Server in Azure gebruikt? Als dat zo is, heb je waarschijnlijk je IP adres toegevoegd aan de whitelist om er vanaf je eigen werkplek bij te kunnen. Dan vinkje “allow azure services” aan zodat een webapplicatie ook de database kan benaderen. Ik geloof in een gelaagd veiligheidsmodel waarbij we verschillende […]

Het testen van Blazor Apps en components met bUnit

Narmate je Blazor Apps groter en gecompliceerder worden, is de kans groot dat er ongewenst gedrag optreedt. Zoals met traditionele software development zijn er ook voor Blazor al geautomatiseerde test oplossingen beschikbaar. In deze sessie gaan we kijken naar bUnit. Een open-source tool om Blazor componenten te unit-testen. We gaan met de volgende zaken aan […]

Bicep: Infrastructure as Code for Azure Reinvented

In een snel evoluerend softwareproject kunnen de eisen die je applicatie stelt aan de infrastructuur vaak en drastisch veranderen. Ben je het ook zo zat om wijzigingen in de infrastructuur met de hand aan te brengen? Geen zorgen! In Azure is er de Azure Resource Manager, een uniforme API voor het beheren van al uw […]