Archives

Infrastructure as Code on Azure: Bicep vs Terraform vs Pulumi

Op Azure zijn er drie meest voor de hand liggende keuzes voor Infrastructure as Code: Bicep, Terraform en Pulumi. Bicep is de eigen domeinspecifieke taal van Microsoft, terwijl Terraform de open-sourcetool is die cloud-agnostisch is. Waar Bicep en Terraform beide hun eigen taal hebben, kan je met Pulumi je infrastructuur als code schrijven met je […]

Mijn 19 wetten van Test Driven Development

Ongeveer 15 jaar geleden raakte ik geïnspireerd door de praktijk van Test Driven Development. Nu, met vele jaren van geweldige en minder geweldige ervaringen in het beoefenen van Test Driven Development, vond ik dat het tijd was om mijn eigen “wetten” vast te leggen. De term “wet” is duidelijk overdreven en “principes of heuristieken” dekken […]

.NET MAUI Blazor – Build Hybrid Mobile, Desktop, and Web apps

Met Blazor kan je een web-UI voor de client bouwen met .NET, maar soms heb je meer nodig dan wat het webplatform biedt. Soms heb je volledige toegang nodig tot de native mogelijkheden van het apparaat. Je kunt nu Blazor-componenten hosten in .NET MAUI-apps om platformonafhankelijke native apps te bouwen met behulp van de web-UI. De […]

Kan ik met AI-tools betere .NET code te schrijven?

Met de komst van ChatGPT is er veel commotie losgebarsten rondom AI-tools om mensen te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werk. Natuurlijk was voor ontwikkelaars bijvoorbeeld GitHub CoPilot al beschikbaar. In deze sessie gaan we samen op zoek of we met AI-tools betere .NET code kunnen schrijven. Aan het eind van de sessie heb […]