Archives

Lessons learned implementing a cloud-native architecture in .NET (Core)

Enige tijd geleden ben ik aangenomen als software-architect voor een ontwikkelteam van een financiële instelling. Dit team had de opdracht om een nieuw cloud-native en event-driven systeem te bouwen op basis van een Microservices-architectuur. .NET Core werd geselecteerd als de primaire ontwikkelstack en dit bleek een goede keuze te zijn. Het systeem draait vandaag in […]

Single Value Objects: where DDD and Functional Programming share forces

De meeste ontwikkelaars hebben de gewoonte om primitives voor alles opnieuw te gebruiken. Dit fenomeen, ook wel “primitive obsession” genoemd, leidt tot onduidelijke code en (API) contracten en uiteindelijk tot bugs. Door enkelvoudige waarde-objecten te creëren (waarde-objecten die een subset zijn van één primitive) kunnen we dat overwinnen, en door dit te doen passen we […]

GraphQL in .NET

Binnen .NET maken we vaak gebruik van WebApi koppelingen. Vaak baseren we deze api’s op het RestFul principe. Steeds meer wordt tussen systemen geen gebruik meer gemaakt van Rest, maar van GraphQL. In deze sessie laat ik je zien wat GraphQL nu is en natuurlijk hoe je een GraphQL service kunt maken en consumeren met […]

Dealing with eventual consistency

Als software-architecten willen we onze systemen sneller, beter te onderhouden, begrijpelijker of iets anders maken. We gebruiken infrastructuur zoals Azure Service Bus of Service Fabric. Misschien introduceren we patronen zoals CQRS en Event Sourcing. Veel van deze keuzes zorgen voor uiteindelijke consistentie (“eventual consistency”), maar gebruikers verwachten onmiddellijke consistentie. Ze willen uiteindelijk niet wachten. Ze […]

DAPR the big picture

Je hebt misschien gehoord van DAPR, een applicatie-framework voor microservices. In deze sessie geef ik je inzicht in wat DAPR is, waarom je het zou willen gebruiken en waarom het slim is om deze technologie in de gaten te houden en nu te gaan toepassen in je oplossingen.